FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी

Read More

ऐतिहासिक झारकोट गाउँ

Read More

छुसाङ स्थित कलात्मक पहाड

Read More

नयाँ जारी गरिएको नेपालको नक्सा

Read More

कर्मचारी

जित बहादुर राना
९८५७६३६५५५
baragaunmuktichhetra@gmail.com
अमृत प्रसाद रेग्मी
९८५६०४२८५३
apregmi22@gmail.com
प्रेम प्रसाद भट्टराई
९८५७६२००६८
bhattaraip979@gmail.com

जनप्रतिनिधी

            

            गा.पा.अध्यक्ष                                        
श्री रिङजीन नामगेल गुरुङ                         
सम्पर्क नंः ९८४७६७०४४४                         
       गा.पा.उपाध्यक्ष
 श्री दिकी गुरुङ
 सम्पर्क नंः ९८४७६८०५९५

जानकारी