FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७७-०७८ ७७/७८ 07/12/2023 - 12:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७-७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/12/2023 - 12:02 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन ७७/७८ 07/12/2023 - 12:01 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७-७८ _1.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन पहिलो संसोधन ७८/७९ 07/12/2023 - 12:01 PDF icon भाग-२,राज पत्र बिपद काकाका.pdf
सहकारि ऐन ७८/७९ 07/12/2023 - 11:58 PDF icon भाग-२,राज पत्र सहकारि ऐन.pdf
विनियोजन ऐन-२०७८ ७८/७९ 07/12/2023 - 11:49 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन-२०७७ ७७/७८ 07/12/2023 - 11:49 PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
शिक्षा ऐन-२०७७ ७७/७८ 07/12/2023 - 11:47 PDF icon शिक्षा ऐन २०७७_0.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ७४/७५ 02/22/2018 - 12:40 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf