FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभा निर्णय २०७७-०२-२०

७६/७७ 06/20/2020 - 14:47 PDF icon गाउँसभा निर्णय २०७७-०२-२०.pdf

बोर्ड बैठक निर्णय २०७७-०३-०५

७६/७७ 06/20/2020 - 14:44 PDF icon बोर्ड बैठक २०७७-०३-०५.pdf

बोर्ड बैठक निर्णय २०७७-०२-३०

७६/७७ 06/20/2020 - 14:43 PDF icon २०७७-०२-३० बोर्ड बैठक.pdf

बोर्ड बैठक निर्णय २०७७-०२-२०

७६/७७ 06/20/2020 - 14:42 PDF icon २०७७-०२-२० बोर्ड बैठक.pdf

कार्यपालिका बैठक २०७७/०२/१३

७६/७७ 05/27/2020 - 16:42 PDF icon बोर्ड बैठक २०७७-०२-१३ .pdf

कार्यपालिका बैठक २०७७/०२/१३

७६/७७ 05/27/2020 - 16:42 PDF icon बोर्ड बैठक २०७७-०२-१३ .pdf

बोर्ड बैठक २०७७-०१-०३

७६/७७ 04/22/2020 - 16:39 PDF icon l1.pdf

बोर्ड बैठक २०७६-१२-२७

७६/७७ 04/22/2020 - 16:28 PDF icon imagetopdf (88).pdf

बोर्ड बैठक २०७६-१२-१६

७६/७७ 04/22/2020 - 16:25 PDF icon imagetopdf (87).pdf

बोर्ड बैठक २०७६-१२-०९

७६/७७ 04/22/2020 - 16:21 PDF icon imagetopdf (87).pdf

Pages