FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का प्रकृयाबाट कर संकलनको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!

७८/७९ 09/16/2021 - 16:52

हाते ट्याक्टर खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

७७/७८ 05/04/2021 - 15:01 PDF icon हाते ट्याक्टर खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहानको सूचना.pdf, PDF icon हाते ट्याक्टर खरिद सम्बन्धि (शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७७/७८ 03/11/2021 - 10:32

कागबेनी कागखोला RCC सेयर वाल निर्माणको लागी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/17/2020 - 14:19 PDF icon कागवेनी कागखोला तटबन्धनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

जननर्मल विद्यालयको होस्टल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/17/2020 - 14:13 PDF icon जन नर्मल विद्यालयको होस्टल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 12/10/2020 - 16:08

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना!!!

७७/७८ 10/16/2020 - 20:19 PDF icon digitization notice.pdf

आबेदन दस्तुर र दरभाउपत्र दस्तुर जम्मा गर्ने खाता सम्बन्धमा

७७/७८ 10/12/2020 - 16:14

सवारी साधन(मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!!!

७७/७८ 10/06/2020 - 10:27 PDF icon सवारी साधन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (Latest).pdf

Invitation for sealed quotation for the procurement of Desktop computer,printer,scanner and 4G wireless dongle

७७/७८ 09/27/2020 - 10:59 PDF icon Bid doc final.pdf

Pages