FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना!!!

७७/७८ 10/16/2020 - 20:19 PDF icon digitization notice.pdf

आबेदन दस्तुर र दरभाउपत्र दस्तुर जम्मा गर्ने खाता सम्बन्धमा

७७/७८ 10/12/2020 - 16:14

सवारी साधन(मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!!!

७७/७८ 10/06/2020 - 10:27 PDF icon सवारी साधन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (Latest).pdf

Invitation for sealed quotation for the procurement of Desktop computer,printer,scanner and 4G wireless dongle

७७/७८ 09/27/2020 - 10:59 PDF icon Bid doc final.pdf

लुप्रा बिद्यालय भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/22/2020 - 10:41 PDF icon Varagung Muktichhetra 4 x 20 size notice.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 09/19/2020 - 17:40

घटना दर्तालाई डिजिटाईजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना!!!

७७/७८ 09/15/2020 - 22:40 PDF icon Notice.pdf, PDF icon घटना दर्ता डिजीटाइजेसन कार्यशर्त विवरण

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७६/७७ 05/20/2020 - 10:36

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

७६/७७ 05/03/2020 - 12:58

Second Bid Addendum of Kagbeni Kag Khola RCC Shear Wall Construction Work

७६/७७ 04/21/2020 - 18:01 PDF icon Bid_Addenda_Others_03_VMRM_NCB_W_076_77 (2).pdf

Pages