FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अर्गानिक मल(च्यांग्राको) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 16:31 PDF icon अर्गानिक मल(च्यांग्राको) खरिदको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

गैर सरकारी संस्थाबाट प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 09/30/2019 - 10:50 PDF icon प्रस्ताब फाराम.pdf

ठेक्का प्रकृयाबाट कर संकलनको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 08/19/2019 - 12:32

सेवा परामर्श (सफ्टवेयर) खरिदको लागि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 06/30/2019 - 18:37 PDF icon सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७५/७६ 06/10/2019 - 07:13

आर्थिक प्रस्ताब खोलिने सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 06/02/2019 - 08:00

e-GP सिस्टम डाउनका कारण बोलपत्र खोल्ने मिति सरेको सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/18/2019 - 13:09 PDF icon e-gp down 4182019.pdf

गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७५/७६ 03/19/2019 - 12:00

मेशिनरी सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 11/05/2018 - 10:33 PDF icon दरभाउ पत्र.pdf

ठेक्का प्रक्रियाबाट कृषिजन्य निकासी कर संकलन सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/26/2018 - 14:36

Pages