FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरणको निवेदन ८०/८१ 07/30/2023 - 16:30 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निवेदन.pdf
कृषि प्रावधिकको लागि दर्खास्त फारम 08/29/2022 - 16:38 PDF icon Krishi Form.pdf
नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र ७७/७८ 09/28/2020 - 17:18 PDF icon नाता प्रमाणित.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७७/७८ 07/17/2020 - 09:09 PDF icon Sampati_Form.pdf
कृषक समुह दर्ता निबेदन र सदस्य विवरण फाराम ७६/७७ 07/13/2020 - 17:37 PDF icon समुह दर्ता निबेदन तथा सदस्यको विवरण फाराम.pdf
कर्मचारी हाजिर उतार फाराम ७६/७७ 05/22/2020 - 10:57 PDF icon हाजिर उतार फारम .pdf
योजनाको भुक्तानीको लागि टिप्पणी आदेश ७६/७७ 05/14/2020 - 14:38 PDF icon टिप्पणी आदेश .pdf
डोर हाजिर फाराम ७६/७७ 05/09/2020 - 10:28 PDF icon डोर हाजिरी फारम_0-1.pdf
होटल बर्गिकरण फारम ७६/७७ 05/06/2020 - 19:13 उपलब्ध छैन
करार दरखास्त फाराम ७६/७७ 04/15/2020 - 14:50 PDF icon Application Form.pdf

Pages