FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा नबिकरण फाराम ७७/७८ Saturday, July 18, 2020 - 10:30 PDF icon नविकरणको पत्र.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने घोषणाको ढांचा ७६/७७ Friday, May 8, 2020 - 10:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने घोषणा.pdf
सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने लाभाग्राहीको वडागत विवरण (संख्यामा) ७६/७७ Thursday, May 7, 2020 - 16:52 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(संख्यामा) २०७६/०७७
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहीको विवरण (आ.ब २०७६/०७७) ७६/७७ Thursday, May 7, 2020 - 16:06 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(वडा नं. १), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(वडा नं. २), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(वडा नं. ३), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(वडा नं. ४), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण(वडा नं. ५)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि पेश गरिने निबेदनको ढांचा ७६/७७ Wednesday, May 6, 2020 - 17:00 PDF icon सामजिक सुरक्षा निवेदन ढाँचा.pdf
सामाजिक सुरक्षाभत्ता दर ७६/७७ Tuesday, March 6, 2018 - 12:09