FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोर्ड बैठक २०७६-०६-३०

७६/७७ 04/22/2020 - 16:03 PDF icon imagetopdf (81).pdf

बोर्ड बैठक मिति २०७६-०३-०२

७५/७६ 04/22/2020 - 16:01 PDF icon बोर्ड बैठक २०७६-०३-०२ .pdf

गाउँसभा निर्णय २०७६/०५/३०

७६/७७ 04/22/2020 - 15:49 PDF icon गाउँसभा बैठक २०७६-०५-३० .pdf

कार्यपालिका बोर्डको निर्णय २०७६/०२/०७

७५/७६ 05/21/2019 - 15:10 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७६.०२.०७.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय २०७५/१२/२९

७५/७६ 04/12/2019 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७५-१२-२९.pdf

मिति २०७५/११/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/13/2019 - 15:32 PDF icon २०७५ फागुन २८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१३ औं कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय

७४/७५ 10/31/2018 - 13:52 PDF icon बोर्ड बैठक असार दोश्रो हप्ता .pdf

१२ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७४/७५ 10/31/2018 - 13:48 PDF icon बोर्ड बैठक असार पहिलो हप्ता.pdf

१५ औं बोर्ड बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 10/31/2018 - 11:37 PDF icon बोर्ड बैठकको निर्णय २०७५ भदौ .pdf

१४ औं बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 10/31/2018 - 11:34 PDF icon बोर्ड बैठकको निर्णय २०७५ साउन.pdf

Pages