FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
25% (1 vote)
सन्तोषजनक
25% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्ने
50% (2 votes)
Total votes: 4