FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
44% (4 votes)
सन्तोषजनक
11% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्ने
44% (4 votes)
Total votes: 9