FAQs Complain Problems

यहाँहरुलाई वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
55% (6 votes)
सन्तोषजनक
9% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्ने
36% (4 votes)
Total votes: 11