FAQs Complain Problems

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री माननीय पृथ्बी शुब्बा गुरुङ ज्यू द्वारा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा अवस्थित छेंगुरमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर साथैगाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी स्थलगत अवलोकन गर्दाका झलकहरु