FAQs Complain Problems

नेपाल सरकारको योजना अनुरुप मिति २०७७/०८/१५ गतेका दिन यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री फेन्चोक छेप्तेन गुरुङ द्वारा आधारभुत अस्पताल को सिलान्यास गरी कार्यप्रारम्भ गरियो ।