FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी

Read More

गा.पा.को अति विकट डोल्पा जिल्ला संग जोडिएको साङ्ता गाउँमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रम

Read More

छुसाङ स्थित कलात्मक पहाड

Read More

गा.पा.को साङ्ता जाने बाटो बाट देखिएको दृश्य

Read More

१७ औं गाउँसभा २०८०/८१ को निति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम

Read More

पालिका कर्मचारि समूह

Read More

विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल अवलोकन गर्न जादाको पल।

Read More

कर्मचारी

होम बहादुर थापा मगर
9857636555

जनप्रतिनिधी

            

    गा.पा.अध्यक्ष                                      गा.पा.उपाध्यक्ष
श्री रिङजीन नामगेल गुरुङ                        श्री दिकि गुरुङ
सम्पर्क नंः ९८४७६७०४४४                        सम्पर्क नंः९८४७६८०५९५
 
                                                                                                                                               
                                       प्रवक्ता
                               श्री प्रमेश गुरुङ
                              सम्पर्क नंः९८४६१७८१५१

जनसंख्या

Poll

यहाँहरुलाई वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

जानकारी