FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनी

Read More

ऐतिहासिक झारकोट गाउँ

Read More

छुसाङ स्थित कलात्मक पहाड

Read More

नयाँ जारी गरिएको नेपालको नक्सा

Read More

कर्मचारी

होम बहादुर थापा मगर
9857636555
hombahadurtm@gmail.com

जनप्रतिनिधी

            

            गा.पा.अध्यक्ष                                        
श्री रिङजीन नामगेल गुरुङ                         
सम्पर्क नंः ९८४७६७०४४४                         
       गा.पा.उपाध्यक्ष
 श्री दिकी गुरुङ
 सम्पर्क नंः ९८४७६८०५९५

Poll

यहाँहरुलाई वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

जानकारी