FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आबेदन दस्तुर र दरभाउपत्र दस्तुर जम्मा गर्ने खाता सम्बन्धमा

बिभिन्न सूचनाको बोलपत्र दस्तुर तथा रोजगार संयोजकको आबेदन दस्तुर जम्मा गर्ने खाता सम्बन्धमा  दुबिधा भएको भनी गुनासो आएको हुँदा तपशिलको खातामा रकम जम्मा गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।

बैंक-नेपाल बैंक लिमिटेड,जोमसोम

खाताको नाम-वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका आन्तरिक राजश्व खाता 

Invitation for sealed quotation for the procurement of Desktop computer,printer,scanner and 4G wireless dongle

INVITATION FOR SEALED QUOTATION

for the

Procurement of Desktop computer, Printer, Scanner and 4G Wireless Dongle for strengthening VER and SP system of Ward office

Contract ID No: VMRM/SQ/G/02/077/078

दस्तावेज: 

Pages