FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्षयरोग माइक्रोस्कोपी क्याम्प संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाउँपालिकाको आयोजनामा संचालन हुन गइरहेको  क्षयरोग माइक्रोस्कोपी   क्याम्पको बिस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न छ ।

 

ठेक्का प्रक्रियाबाट कृषिजन्य निकासी कर संकलनको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस गाउँपालिकाबाट निकासी भै जाने कृषिजन्य उत्पादनको कर ठेक्का प्रक्रियाबाट उठाउनको लागि संगैको सूचना हेर्नुहोला |बिस्तृत जानकारीको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ |

मौजुदा सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना

यस कार्यालयको लागि आवश्यक सामान तथा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने दर रेट सहित सुची उपलब्ध गराउनुहुन कम्पनी,प्रा.लि.,फर्म,व्यक्ति वा संस्थालाई सुचित गरिन्छ |बिस्तृत जानकारीको लागि संगैको सूचना हेर्नुहोला |साथै यो सूचना मिति २०७५/०४/०३ गतेको समाधान राष्ट्रिय दैनिकमा समेत प्रकाशित गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि पेश भएको बजेट सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अनुमानित चालु,पुँजीगत बजेट तथा आन्तरिक आयको विवरण यसैसाथ संलग्न छ |

करार सेवामा आवेदनको लागी म्याद थप सम्बन्धि सूचना

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाउँपालिका २ नम्बर वडा कार्यालयमा रिक्त रहेको  कार्यालय   सहयोगी पदको लागी यहि मिति २०७४/१२/२८  गते सूचना   प्रकाशित     मितिले सात दिनभित्र आवेदन  पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा २०७५/०१/१२ सम्मको लागी म्याद थप गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ | 

दस्तावेज: 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सुचना

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र  गाउँपालिका, २ नं. वडा कार्यालय  झोङको लागी कार्यालय सहयोगी करार सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले प्रथम  पटक सुचना प्रकाशित भएको मिति     २०७४/१२/२८ देखि सात दिनभित्र आवेदन   दिनुहुन सुचित गरिन्छ |बिस्तृत जानकारीको लागी संगैको फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुने छ |

करारमा गणकहरुको सेवा लिने बारेको सूचना!!!

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्रथम पटक प्रकाशन गर्न लागिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को गणना कार्यको लागी तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिले सुचना प्रकाशित मितिले  ७ दिन भित्र आबेदन दिनुहुन सुचित गरिन्छ|बिस्तृत जानकारीको लागी संगैको फाइल डाउनलोड गरि हेर्नुहोला|

Pages