FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय २०७५/१२/२९

७५/७६ 04/12/2019 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७५-१२-२९.pdf

मिति २०७५/११/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 03/13/2019 - 15:32 PDF icon २०७५ फागुन २८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१३ औं कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय

७४/७५ 10/31/2018 - 13:52 PDF icon बोर्ड बैठक असार दोश्रो हप्ता .pdf

१२ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७४/७५ 10/31/2018 - 13:48 PDF icon बोर्ड बैठक असार पहिलो हप्ता.pdf

१५ औं बोर्ड बैठकका निर्णयहरु

७५/७६ 10/31/2018 - 11:37 PDF icon बोर्ड बैठकको निर्णय २०७५ भदौ .pdf

१४ औं बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 10/31/2018 - 11:34 PDF icon बोर्ड बैठकको निर्णय २०७५ साउन.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ११ औं बोर्ड बैठकका निर्णयहरु 

७४/७५ 02/26/2018 - 16:24 PDF icon २०७४ फाल्गुन .pdf

Pages