FAQs Complain Problems

मुस्ताङमा घुम्न आउँदा तपाईंले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या के हो?

खान बस्न असहजता
100% (1 vote)
यातायातको कठिनाइ
0% (0 votes)
Total votes: 1